istanbul escort sikiş izle

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
www.gundemyazar.com | Şalpazarı Haber – Ağasar Haber- Trabzon Haber

SİZİ OSMAN’LIYIZ YA DA ATATÜRK’ÇÜYÜZ DIYE AYIRAMASINLAR TÜRK’ÜZ

SİZİ OSMAN’LIYIZ YA DA ATATÜRK’ÇÜYÜZ DIYE AYIRAMASINLAR TÜRK’ÜZ

OSMAN’LIYIZ YA DA ATATÜRK ‘ ÇÜYÜZ DİYE AYIRMAK TUZAKTIR

Evet aynen öyle TUZAKTIR. Uzun yıllardır oynanan bu algı oyunları, zamanı geldiğinde ki zamanı şimdidir, Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü bozmak için dış düşmanların iç düşmanları kullanarak uyguladığı bir oyundur. Yıllardır Türk töresini unutturmaya çalışmak üzerinden slogan Türkçülüğünden ibaret yapılan Atatürkçülük ile başlayan bu tezgahın devamı şimdi Osmanlı torunuyuz diyerek birbirine karşıt iki Türk grubu oluşturdu. Efendiler iki tarafın da ucundan tutanlar ikiniz de Türk ‘sünüz. İçi boş Avrupa aşığı slogan Türklüğü yapmak ile Türk ‘üm dedirtmemeye çalışmak da aynı mantıktır. Türk töresini unutturmak, Türk için, Türk’e göre Türk tarafından olunmasını yaşasın halk kardeşliği ya da yaşasın ümmet kardeşliği diyerek engellemektir. Türk milletinin her bir ferdini yabancı düşüncelerden kurtarmak ve Türk tarihi, Türk töresini, Türk gelenek ve kültürünü öğretmek için mücadele etmemiz vazifemizdir.
Sizi Atatürkçü ve Osmanlı diye senelerdir bu algıları empoze edenler Türk olmayanlar, Türk töresini kabul etmeyenleri. Uyanınız düşmanın biz Türkleri bölmek için ayrıştırıcı ifadeli derin uykulardan, Türk gibi uyanın! Biz ne Atatürkçüyüz ne Osmanlıcıyız. Türküz. Bu oyunlara gelmeyelim. Tüm hanlıklar, hanedanlıklar ve devletlerimiz bizim.
Biz Türklerin tarihi sadece 95 yıllık cumhuriyet tarihi mıdır? Biz Türklerin tarihi sadece 600 yıllık Osmanlı mıdır? Biz Türklerin tarihi 200 yıllık Selçuklu Devleti midir? Biz Türklerin tarihi yaklaşık sadece 800 yıllık Hun Devleti mıdır? Biz Türklerin tarihi belirli bir dönemin Türk devletinden ibarett değil, tüm Türk devletlerini kapsayan büyük kadim millet tarihidir. Biz Türkleri bölmek isteyen zihniyetlere Türk’ üm demek milli meseledir. Hun’ cuyuz, Macar’ cıyız, , Osmanlı’ cıyız, cumhuriyet’ ciyiz, diyerek senin devletlerin uyguladığı rejimleri kullanarak Türkleri bölmeye çalışmak , ihanettir. Görülüyor ki; hali hazırdaki Türk adıyla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti devletimizi yoketmek isteyen iç ve dış düşmanlar bulunmaktadır. Unutma ki seni kendi devlet yönetim biçimlerin ile bölmeye çalışarak Türk varlığını yok edecekler. Eğer Osmanlıcı ya da Atatürkçü’yüm diyenlerden olursan, Türk değerlerini Türklüğünü hiç anlamamışsın demektir. Gerçek bir Türk evladı, tüm hanedanlıklarını, devletlerini kabul eder, bağlı olarak devletçi olur, Milliyetçi olur. Milliyetçilik budur. Diğerleri kendi keyfi istek ve arzuları ile o’cuyum, bucuyum demektedir. Bencillik etmektedirler. Türk varlığı bencillik edecek kadar geç uluslasmış basit milletlerden asla değildir. Kadim, asil, nizamül alem, Cihan hakimiyeti derdinde olan milli şuurda yıkılmaz Türk Varlığımız bulunmaktadır. Dünyaya adalet için vardır Türk. Türk’ün Türk ‘e kol kanat germesi yardımcı olması için vardır Türk.
Türkçülük yaptığını iddia ederek, Müslüman Türk devletlerinin yıllardır Anadolu’da sancağı altında güvenle bağımsız yaşayan atalarının, Osmanlı, Selçuklu, Türkistan devletlerimizin bağlı bulunduğu İslam dinine hakaret ederek, ya da müslümandan Türkçü olmaz diyerek algı yapmaya çalışan kişi Anadolu’da helenist antik çağ ya da anglikan orduları ile mi gelmiştir yoksa Müslüman Sultan Alparslan’ın Müslüman Selçuklu ordularinin kan damlayan kılıçları ile mi Anadolu’ya gelip barinip, vatan sahibi olmuştur. Atasına atalarinin şehitlerinin inancı dini İslam’a hakaret etmek Türklük müdür ki, Türkçülük olsun!
Ya da Osmanlı ‘cıyız diyerek, Selçuklu Hanedan atalarımıza, Hun Hanedan atalarımıza, ya da Türkiye Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘e hakaret etmek, küçümsemek, heykellerini yıkma showları hangi Ecnebiye sevindirmektir, Türk vatanında iç karışıklık çıktığında hangi ecnebileri ellerini ovuşturup sevindirmektir. Atatürk ‘e düşmanlık ile kime neyi kanıtlamaya çalışılmaktadır ? Türk devletleri arasında bariz ayrımcılık yaparak devletlerimiz üzerinden milliyetçi ve vatansever görünme derdinde olmak Türklük değildir. Biz tarih boyunca kurduğumuz tüm hanedanlıklarımız ile varız, ve Allah’ın izniyle Varolmaya devam edeceğiz. Şimdi yaşadığımız devletimiz Türkiye ‘ye sahip çıkacağız, kurucusu Mustafa Kemal Atatürke sahip çıkacağız. Çünkü cumhuriyetçi değil, Devlet’liyiz. Her bir devletimiz ve şimdiki devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ile iftihar duyarız.
Osmanlıcıyız diyerek, Abdulhamid han Atamızın adını anarak, diğer bir Atamız olan Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden, dolaylı yoldan Türkiye devletimizi kabul etmeyen zihniyetle Atatürk’çüyüm diyerek Abdülhamit Han atamıza ve Devlet-i Aliyye Osmanlı Hanedanlığımızı kabul etmeyip, hakaret eden zihniyet aynıdır. Bu iki zihniyette, Biz Türkleri bölücüdür. Allah bize akıl gibi muazzam bir nimet vermiş, Türk akıllı olur, aklıselim olur. Ve birlik olmaya bakar. Kişisel menfaat, egosunu yok eder, ve Türk vatanı yaşasın diye çalışır , çabalar.
Zincirleme döngüsel hatalara sevk ederek Türk milletini belirli tarihlere 95, ya da 600 tarihlere bölen aklını kullanamayan iki zihniyete de ikinizde Türk ‘sünüz diyerek dur denilmesi gerek. Türk’sün Türk!
Arapçı yanlış İslam anlayışı ve Kemalizm davasında olan Türk kardeşlerimiz Atatürkü de, İslamı da doğru anladığınızda bu ayrışma çözülür. Kemalizm denilen ideoloji Türk töresinde yeri yoktur. Her bir Atamız için, adının sonuna ” izm” koyarak kişi üzerinden Türklük yapmak mantıklı mıdır? Mesela ben Fatih Sultan Mehmet Han Hakanımıza koşulsuz sevgi beslerim, ya da Atamız Metehan ‘a, şimdi ben de kendime Fatihizm, ve Metehanizm üzerinden Türklük oluşturayım. Olur mu? Geriye kalan ataları naptınız diyerek bir soru ile karşılaşmaz miyim? Metehan Kemalizmi kabul eder miydi? Ya da Başbuğumuz Ataturk, ‘Türklük batıdan aldığımız Kemalizm”dır diye bir iddiada bulunacak kadar Türk tarihinden bihaber olabilir mi?
Başbuğ Atatürk, insandır, değerdir, Türk evladıdır, Türk komutanıdır, milli mücadelemizin yol gostericilerindendir. Türk ırkından olan biri Atalara saygı duymak zorundadır. Türk milletine fitne fesatlık sokulması , Suriye Irak gibi yapılmasi için Atatürk düşmanlığını yapanları kabul etmiyor etmeyeceğiz.

Osmanlı’ yım, Osmanlı torunuyum diyerek, farklı bir millet oluşturmak ya da Türklüğü yok etmek isteyen fitne fesatçıların ne kadar kendilerini kamufle etmeye calışsalar da her şeyin farkındayız İkiyüzlülüklerini yüzlerine vuruyoruz.
Osmanlı öncesi Babası Ertuğrul Gazi Batı Anadolu’da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylasında yaşayan Oğuz Türkleri’nin Bozok boyunun bağlı bulunduğu Oğuz’un GünHan oğlu Kayı boyu ağaç kavugundan çıkmadı, toplamayla da oluşmadı. Osmanlı hanedanlık aile üyeleri Oğuz Türk soyludur. Hanedanlık Tanrı Kut anlayışı ile baş olunur. Soy babadan geçer. Babadan oğula padişah olunmuştur, çünkü Osmanlı devletinin yönetiminin Türk töre kültürüne göre olması şarttır. Şimdi kendine Osmanlı diyenler kimdir, onlar Osmanlı yönetimini teşkil etmeyen yönetilen halktır, Halk her milletten olabilir, çünkü mazlumlara kucak açan Türk milletiyiz. Ama devletin yönetimi Türk soyu olan Oğuzlara aittir. Gördüğünüz gibi Osmanlıyız diyerek, Türklüğü kabul etmeyen aslında devleti Aliyye’ye yani Osmanlı Hanedanlığımıza baskaldirmistır. Çünkü Osmanlı kalkıp da halkın içinden bir Ermeni, bir Rum, bir Fars kökenli tebaasından, halkından birini padişah yapmamıştır. Yapılamaz da. Yaptırmazlardı da.
Kendilerine Osmanlı diyebilmek için öncelikle Oğuz töresini kabul eden, devletin yöneticisinin Türk soylu Oğuz olmasını kabul etmek şarttır. Öyle uyduruktan ” ben Osmanlı ‘yım” demek ile olmuyor Efendi. Önce Türk varlığını, Oğuz töresini kabul edeceksin ki tüm Osmanlı padişahları Oğuz soylulugunun bilincinde devlete hükmetti. Kısaca Osmanlıyız diyerek Osmanlının koyduğu düzen ” devletin başı Oğuz Türk ailesi olmak zorundadır’ ‘ Türk töresini kabul edeceksin, ha etmiyorsan sen Osmanlı ‘ya isyan eden halktan tebaa olan biri olarak Osmanlı padişahları gözünden yargılanacaksın. Bu konuyu kendiniz de arastırabilirsiniz, Osmanlı’nın bağlı bulunduğu Kayı boyu Türk, Türkmen boyudur. Osmanlı Hanedanlığı Türk Oğuz töresi ile varolagelmistir. Oğuz boyu Yirmi iki koldan oluşmuşlardır, her birinin hayvanları üzerinde birbirlerinden ayrılmaları için belirgin birer alametleri vardır. Kendiniz de arastırdığınız da daha bilinçli bir şekilde devletin yönetenin Türk olma koşulunu anlayacaksınız.
Biz ne Atatürk’çüyüz, ne de Osmanlı’cıyız, TÜRK’ÜZ.
Biz ne Atatürkçüyüz ne Osmanlıcıyız. Türküz. Bu oyunlara gelmeyelim. Tüm hanlıklar, hanedanlıklar ve devletlerimiz bizim. Bakalım bir tarihe Türk kimmiş, kendini tanı, sizi o’cu bucu yapmasınlar. Türk Tarihini bil oku, ve hanedanlıklarına, Tüm Türk devletlerine, tüm Türk Ahlakını şekillendiren Türk törene sahip çıkman demek birlik bütünlük demektir. Ey vatan evladı aşağıdaki satırlarda, Türk devletlerimizi kısa olarak izah ettim. Allah’ın verdiği aklı kullan. Türk tarihini, örf adet ve geleneklerini tanıdıkça Türk’üm demekten şeref duyacaksın.

Yorum Yazmayı Unutmayın
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.