lara escort

Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
www.gundemyazar.com | Şalpazarı Haber – Ağasar Haber- Trabzon Haber

Tarih

21 Mayıs 2018 - 0 yorum
16 Türk devleti , daha doğru ifade ile 16 Türk hanedanlığımız vardır. Kim ki; aralarından bir tanesini bile kabul etmemezlik milli bir ruhun bulunmadığı haince bir zihniyettir. Örnek verecek olursak,   Göktürk devletimizi kabul etmemek, Türkiye Cumhuriyetini kabul etmemek, Osmanlı İmparatorluğumuzu...
19 Nisan 2018 - 0 yorum
Şalpazarı'mızın Üzümözü Mahallesinden Mesut YILMAZ, KTÜ'de Yüksek Lisans yapmakta. Gündem Yazar sitemizde de köşe yazarlığı yapan Yılmaz, I.Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu'nda bildiri sunacak. KTÜ'de Yüksek Lisans öğrencisi olan Mesut YILMAZ sürekli çalışarak kendisini bilimsel alanda geliştiriyor. Yazarımız Yılmaz, 24-26 Nisan...
31 Mart 2018 - 3s yorum
Gündem Yazar haber sitemizde Köşe Yazarı olan ve Trabzon Akademik Fenomen Dersanesinde Tarih öğretmenliği yapan Özgür GÜLAY, Trabzon Türk Ocağında Atatürk ve Din konulu konferans sundu. Türkiye'de Atatürk ve Din üzerine çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gülay, Trabzon Türk Ocağında sunduğu konferansta...
6 Mart 2018 - 0 yorum
Her kişi nevi şahsına münhasır deriz. Her kişinin birey olması sebebiyle kendine has özellikleri, olumlu ve olumsuz yanları vardır. Birisi çok iyi devlet yönetir, birisi çok iyi memur olur. Önemli olan kişinin yaptıklarını ne niyetle ve ne amaçla gerçekleştirdiğidir. Son zamanlarda...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Şalpazarı'nda yer alan önemli tarihi köprülerimizden Cürudere Köprüsü'nün tanıtımı için asılan tabelanın verdiği bilgi skandal oluşturuyor. Öyle ki bu yanlış çeşitli sayfaların paylaşımlarına da yansıyor ve insanlar yanlış bilgi öğreniyorlar. Cürudere Köprüsü, 19. yy'da Osmanlı zamanında yapılmış yuvarlak kemerli bir taş...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
Bugüne kadar kimsenin yapmadığı yaptı ve 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşlarında, Sarıkamış Harekatı'nda ve diğer tüm savaşlarda şehit olup kanıyla vatan topraklarını sulayan Şalpazarılı şehitlerin isimleri, hayat hikayeleri bir kitapta toplandı. Turan UZUN'un yıllar süren mücadele dolu uğraşıyla kaleme aldığı Trabzon...
7 Ocak 2018 - 1 yorum
Gazi Üniversitesinde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Necati DEMİR, katıldığı bir TV'deki Konuşan Türkiye programında Orta ve Doğu Karadeniz'de yaşayan ilk Türklerden ve günümüz Türklerini anlattı. Demir, Trabzon'da Rumca bilenlerin, Oğuz Türkleri'nin fethettiği Trabzon'da Kıpçak Türkçesi konuştuklarını, Rumcalarının kırık olduğunu...
3 Ocak 2018 - 0 yorum
Mesele tarih olunca yazmamak elde değil. Ben sussam kalem susmuyor. Tarih önemlidir. Tarih bir milletin hafızasıdır.Lakin tarihi doğru öğrenmek öncelikli amaç olmalıdır. Yapılan hatalardan biri benim tarihim İslâm tarihi ve ya sadece Osmanlı tarihinden ibaret saymak büyük yanlıştır. Büyük tarihçi ve edebiyatçı...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünya’nın en büyük savaşlarına tanıklık etti Kudüs.. Yüzyıllar boyu el değiştirdi,paylaşılamadı.. M.Ö 993 yılında Hz.Davud Kudüs'ü fethedip Kudüs’ü İsrail Krallığı'nın başkenti yaptı. MÖ 606 - MÖ 586 yılları arasında Babilliler Kudüs'e üç aşamalı seferler düzenleyip şehri tarumar ettiler.Babil Kralı Nebukadnezar M.Ö. 586'a Süleyman...
24 Kasım 2017 - 0 yorum
Üsküdar, İstanbul’un Anadolu yakasında, Marmara Denizi ile boğaz sularının birleştiği noktada, Kocaeli yarım adasının batısında yer almaktadır. İlçe güneyde Kadıköy, kuzeyde Beykoz, doğuda Ümraniye ile çevrilidir. Üsküdar’ın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak burada, eski...
19 Kasım 2017 - 0 yorum
ALACA YAYLASI’NDA BİR KAHRAMANLIK ABİDESİ TOPAL OSMAN - ‘AĞASARLI’ ALİ ŞÜKRÜ BEY VE BİR TAŞIN HİKAYESİ Tarih kitaplarında okursunuz, Ali Şükrü Bey-Topla Osman ve Atatürk olayını. Ali Şükrü Bey’in ölümü ve Topal Osman’ın bu olaydaki rolünü. Bir sürü senaryo ve acı olaylar…...
12 Kasım 2017 - 0 yorum
Şalpazarı Tarihi Trabzon iline bağlı Şalpazarı ilçesinde günümüzde Oğuzlar’ın Üçoklar kolundan Gök Han’ın soyundan gelen Çepni Boyu’na mensup Türkler yaşamaktadır. Bu bölümün devamında Şalpazarı’nda Çepniler hakkında bahsedilecektir. Ancak Şalpazarı’nın tarihini Karadeniz’den ve ayrıca Anadolu coğrafyasından bağımsız bir şekilde ele almak doğru...
10 Kasım 2017 - 1 yorum
Saygıdeğer Ağasarlılar ; --Tarih, hepimizin bildiği üzere geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır. --Yaklaşık 10.000 yıllık bir tarihi olan Türk Milletinin geçmiş arenada sayısız devletler kurduğu ve bu devletlerin dünya medeniyetine büyük hizmetleri olduğunu...
10 Kasım 2017 - 0 yorum
10 Kasım 1938 Saat 09.05 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini verdi. Türkiye yasa boğuldu. Bayraklar yarıya indi. O günden bu yana tam 79 yıl geçti. Atatürk'ün başarısını, TÜRK Milletinin imanı ve vatan sevgisi sayesinde kazandığı...
8 Kasım 2017 - 0 yorum
Günümüzde Şalpazarı hakkında dönem dönem süreli yayınların yapıldığını, dernekler veya çeşitli kurumlar tarafından dergilerin çıkarıldığını görüyoruz. Ağırlıklı olarak arştırma konulu pek çok kitapta da Şalpazarı’nı anlatan bölümler oduğunu görüyoruz. Özel olarak Şalpazarı’nı ve biraz daha geniş bir alanda  Ağasar Vadisi’ni...
28 Ekim 2017 - 0 yorum
*Son yıllarda verdiğimiz yüzlerce şehidimizin, yitirdiğimiz yurttaşlarımızın derin acılarına rağmen, iç ve dış tüm saldırı ve ihanetlere karşın bir asra yaklaşan Cumhuriyet yaşam mücadelesine devam ediyor…                             ...
26 Ekim 2017 - 0 yorum
Dört küçük Yunan Köyü’nden oluşan Sparta Polisi’nin aslında savaşçı ve barbar bir kavim olduğu düşünülebilir. Ancak Yurttaşlık Tarihini Atinalılar yerine Spartalılardan başlatmak daha doğru olacaktır. Spartalı Lykurgos adlı büyük yasa koyucu M.Ö 8.yy başlarında bir anayasal,sosyal ve ekonomik reformlar sistemi...