www.gundemyazar.com | Şalpazarı Haber – Ağasar Haber- Trabzon Haber

Tarih

19 Ekim 2017 - 0 yorum
Bizim milliyetçilik düşüncemiz, Türkçülük düşüncemiz ırkçı çizgide değildir. Birleştiricidir. Hakkari'de çocuk ölse, Edirne'de bir kadın dul kalsa, Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da bir çocuk annesiz kalsa içimiz acır. Bir ayağımız Türk Bir ayağımız İslam'dır. Ki Türkler yıllarca halifelik kavramın korumuştur. Sen hiç duydun mu? Oğuz Kağan'ı. Diğer adıyla Metehan'ı. Ya da Asya...
17 Ekim 2017 - 0 yorum
Saygıdeğer Ağasarlılar ;   *Yakın tarihimizi bilemez isek gerçekler ile sahteleri bir birine karıştırırız. Bildiğiniz gibi ((Tarih Tekerrür etmez ama, Tarihten ders alınmaz ise aynı hatalar tekrar yapılır.))   *Tarihi devirlerin hataları ve sevapları vardır. Bir devri hatasız kabul edip diğer devri suçlamak...
9 Ekim 2017 - 0 yorum
Saygıdeğer Ağasarlılar ;   *Gerçek tarihlerini araştırmayan, bilmeyen toplumlar geleceklerini planlayamazlar. Geçmişinden DERS almayanlar gelecek için sağlıklı planlar yapamazlar hatta aynı hatalara düşerek zaman, para,toprak, itibar ve  can kaybederler.   *Bir birleri üzerinde hesabı olan ülkeler ; Dinin,Rengin,Irkın,Dilin  yanı sıra genellikle Tarih ve...
19 Eylül 2017 - 0 yorum
 Saygıdeğer AĞASARLILAR ;  Bu günkü yazımın konusu Kurtuluş Harbi ile ilgili ;    Dünyadaki mazlum devletlere örnek olan bu Büyük Tarihi olayı( zamanımızda da olduğu gibi) ABD ve BATI destekli güçlerin Cahilliğimizden yararlanarak  ATATÜRK ile arkadaşlarının gayretlerini küçümse tip Osmanlı hayranlığı yaymaya...
15 Eylül 2017 - 0 yorum
SAYGIDEĞER AĞASARLILAR; BİRİNCİ Dünya Savaşı’na girmemek mümkün müydü? Bu konuda ancak spekülasyon yapılabilir. Neticede, sanayileşmiş devlerin vuruştuğu savaşta, nüfusunun yüzde 80’i köylü olan Osmanlı maddeten ve manen tükenmişti. Prof. Metin Ayışığı’na göre, kâğıt üzerinde 1.5 milyon asker görünen Osmanlı ordusunun fiili mevcudu...
14 Eylül 2017 - 0 yorum
Ne demiş kainatın en güzel kitabı, "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" Hep bir şeyler yazılır. Bir şeyler çizilir. Birileri bir yerlerden bir şeyler duymuştur ve ona inanmıştır. Söyledikleri doğrudur kendince. Bilmez ki sömürmüştür gerçekleri. Ve insanın içine şüphe düşürmüştür. Sosyal bilimlerde...
11 Eylül 2017 - 0 yorum
Trabzon ve Trabzon halkı vatanı ve milleti için tarih boyunca çok çalışmış, kanını canını feda etmiştir. Bunu Şalpazarı'nın yüksek dağlarına çıktığımızda hakim dağ yamaçlarına kazılan siperlerde canlı bir şekilde görmemiz mümkündür.  Gerek Karakısrak'da, gerek Çamlıca mahallesinin yüksek kesimlerinde, gerek Çetrik...
6 Eylül 2017 - 0 yorum
Bu yazıyı yine bir yolculuk sırasında yazıyorum. Takvime baktım 6 Eylül. Ve ne yazmalı derken bir mesaj geldi bana. Dedi ki 6-7 Eylül olayları meselesini yazabilirsin. Dedim rahman rahim olan Allah'ın izniyle yazmak lazım. 6-7 Eylül olayları 1955 yılına tekabül eder. Dönemin iktidar...
4 Eylül 2017 - 0 yorum
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmişti. Bundan daha elim ve daha vahim olarak iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Hatta bu iktidar...
4 Eylül 2017 - 0 yorum
Saygıdeğer AĞASARLILAR; Bu yazımda araştırmalarım sonunda az bilinen bazı gerçeklere değineceğim.   *Her zaman olduğu gibi bu yazım hakkındaki  sizlerin görüşlerinizin benim için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim.  *Şairimiz, düşünce adamımız Attila İlhan bugün sağ olsaydı, her tarafa pıtırak gibi yayılmış olan...
30 Ağustos 2017 - 0 yorum
Tarih insanoğlunun geçmişidir. Geçmişte siyasi olaylar, antlaşmalar olmuştur. Şimdi size iki antlaşmadan bahsedeceğim. Birinci antlaşma: Boğazlar, İtilaf Devletlerine ait. İzmir ve çevresi Yunanistan'a ait. Adana, Antep ve civarı Fransızlara ait. Fethiye ve civarı İtalya’ya ait. Ve son olarak Doğu Anadolu’da büyük bir Ermenistan kurulacak. Antlaşmanın detaylarını size aktarmak...
30 Ağustos 2017 - 0 yorum
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Dumlupınar, bir diğer adıyla da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni nasıl kazandığımızı bizzat Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK'ten öğrenelim. 30 Ağustos 1922'de kazandığımız zaferin ikinci yılı 30 Ağustos 1924'de Ulu Önder'in Büyük Taarruz'u anlattığı söylevine geçmeden önce sizlere...
16 Ağustos 2017 - 0 yorum
Trabzon, M.Ö. 2000- 2100 yıllarında Turani (Türk) bir kavim olan Tiberanler tarafından kurulmuş, ilk ismi öz be öz Türkçe Tiberanzon olan bir Türk şehridir. Şehrin diğer Türkçe isimleri ise; Tibarzon- Tarabuzan- Drabzan- Trabzan- Turabozan- Hurşidâbad- Tarabefzun’dur. Yunanlılar, Türkçe olan bu ismin...
9 Ağustos 2017 - 0 yorum
Pontus; Rumlar’ın hayallerini kurduğu, Kastamonu İnebolu’dan Batum’a kadar olan bölgede kurmak istedikleri devletin adıdır. Kurmak istedikleri bu devletin merkezi olarak da Çepni ve Kıpçak Türkleri’nin yoğun bir şekilde yaşadığı kadim Türk ili olan Trabzon’u düşünmektedirler. Rumlar ilk etapta 1904 yılında Merzifon...
13 Temmuz 2017 - 0 yorum
Hatay'ın Hassa ilçesindeki Karapınar Türkmen Mezarlığı'nda yapılan temizlik ve koruma çalışmalarında, Kayı Boyu'nun sembollerinin yer aldığı mezar taşları bulundu. Hatay'ın Hassa ilçesindeki 17 Türkmen mezarlığının en büyüğü Karapınar Türkmen Mezarlığı'nda Kayı Boyu'nun sembolüne rastlanması, bu boyun bölgeye yerleşme izni aldığını ve yerleşimini...
8 Temmuz 2017 - 1 yorum
İskitlerin kökeni üzerine yapılan araştırmalarda yeterli veriler elde edilememiştir. Fakat günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucunda farklı otoriteler farklı görüşlerde bulunmuşlardır. Bazı otoriteler İskitlerin İrani, bazıları Slav ve bazıları da Ural-Altay kökenli olduklarını savunmuşlardır. İskitlerin kökeninin İrani olduğunu savunan otoriteler İskit ve...
29 Haziran 2017 - 0 yorum
Oğuzların genel itibariyle en kalabalık boylarından birini teşkil eden Çepnilerin Anadolu'ya Kayılardan önce geldiği ve bölgeyi Kayılardan yani Osmanlı'dan çok daha önceden Türkleştirip İslamlaştırdıkları su götürmez bir gerçekliktir. 1461 tarihinde Trabzon’un fethedilmesinde Çepniler çok kritik bir rol oynamışlardır.Dahi ve yavuz komutan...
19 Mayıs 2017 - 0 yorum
Ercan KANDEMİR Osmanlı'nın da içerisinde olduğu ittifak devletlerinin yenilmesiyle Vahdettin'in padişahlığındaki Osmanlı ile İtilaf devletleri arasında 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu bir antlaşma değil adeta Osmanlı'nın teslimiyeti belgesiydi. Çanakkale'yi geçemeyen İtilaf devletleri bu anlaşmanın birinci maddesi uyarınca 18 Kasım...