www.gundemyazar.com | Şalpazarı Haber – Ağasar Haber- Trabzon Haber

Tarih

Trabzon, M.Ö. 2000- 2100 yıllarında Turani (Türk) bir kavim olan Tiberanler tarafından kurulmuş, ilk ismi...
Pontus; Rumlar’ın hayallerini kurduğu, Kastamonu İnebolu’dan Batum’a kadar olan bölgede kurmak istedikleri devletin adıdır. Kurmak...
Hatay’ın Hassa ilçesindeki Karapınar Türkmen Mezarlığı’nda yapılan temizlik ve koruma çalışmalarında, Kayı Boyu’nun sembollerinin yer...
İskitlerin kökeni üzerine yapılan araştırmalarda yeterli veriler elde edilememiştir. Fakat günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucunda...
Oğuzların genel itibariyle en kalabalık boylarından birini teşkil eden Çepnilerin Anadolu’ya Kayılardan önce geldiği ve...
Ercan KANDEMİR Osmanlı’nın da içerisinde olduğu ittifak devletlerinin yenilmesiyle Vahdettin’in padişahlığındaki Osmanlı ile İtilaf devletleri...
Osmanlı’nın çöküşünü üzgün gözlerle seyreden Mustafa Kemal Atatürk kurtuluşun asli cevherde olduğunu biliyor, işte o...
Karadeniz’de bölücülük borusu öttürmeye çalışanlar son yıllarda niyetlerini daha fazla ortaya koymuşlar, hatta silahlı saldırılara...
Ercan KANDEMİR Türk Milleti Bir Bütündür Bu güne kadar Çepnileri büyük oranda Anadolu toprakları, az...
Mesut YILMAZ Tarihler dün 29 Nisan’ı gösteriyordu.Bu tarihten tam 101 sene önce Irak’ın Kut bölgesi...
Ercan KANDEMİR Asırlardır Doğu Karadeniz’de yaşayan Oğuz Kağan Atamızın torunları olan Çepniler Kadırga’da her Temmuz ayının üçüncü...
TRT Tarafından yapımı gerçekleştirilen “100 Yıllık Çınar Halil İnalcık” belgeselinin ilk gösterimi Bilkent Üniversitesinde düzenlenen...
Mesut YILMAZ Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Zaferinin yıl dönümü.Yanlış bilinen bir gerçeği ifade...
Özgür GÜLAY Tarih nedir? İnsanoğlunun geçmişidir. Her milletin kendine özgü bir tarihi vardır. Fransızların ihtilali,...
Fatih Mehmet KALAYLI Allah Kuran’da iblisten bahsediyor. Hala bazı inananlar onu hurafelerde zannediyor. İblis dünyada....
Trabzonlu Milis Kuvvetlerin Ordu ile Birlikte Ruslara Karşı Verdiği Mücadele (1916/1918) Denizden yapılan bombardımanlara dayanamayan...
Fatih Mehmet KALAYLI Osmanlı hanedan mensupları hak istiyorlarmış. A aaaa biz Osmanlı torunu değil miydik...
Şalpazarı, Trabzon’un bir ilçesidir. Trabzon’a 69 km uzaklıktadır. Osmanlı Devleti yönetimindeki Karadeniz Bölgesi’nde o devirde Trabzon’a...