www.gundemyazar.com | Şalpazarı Haber – Ağasar Haber- Trabzon Haber

Tarih

Ercan KANDEMİR Osmanlı’nın da içerisinde olduğu ittifak devletlerinin yenilmesiyle Vahdettin’in padişahlığındaki Osmanlı ile İtilaf devletleri...
Osmanlı’nın çöküşünü üzgün gözlerle seyreden Mustafa Kemal Atatürk kurtuluşun asli cevherde olduğunu biliyor, işte o...
Karadeniz’de bölücülük borusu öttürmeye çalışanlar son yıllarda niyetlerini daha fazla ortaya koymuşlar, hatta silahlı saldırılara...
Ercan KANDEMİR Türk Milleti Bir Bütündür Bu güne kadar Çepnileri büyük oranda Anadolu toprakları, az...
Mesut YILMAZ Tarihler dün 29 Nisan’ı gösteriyordu.Bu tarihten tam 101 sene önce Irak’ın Kut bölgesi...
Ercan KANDEMİR Asırlardır Doğu Karadeniz’de yaşayan Oğuz Kağan Atamızın torunları olan Çepniler Kadırga’da her Temmuz ayının üçüncü...
TRT Tarafından yapımı gerçekleştirilen “100 Yıllık Çınar Halil İnalcık” belgeselinin ilk gösterimi Bilkent Üniversitesinde düzenlenen...
Mesut YILMAZ Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Zaferinin yıl dönümü.Yanlış bilinen bir gerçeği ifade...
Özgür GÜLAY Tarih nedir? İnsanoğlunun geçmişidir. Her milletin kendine özgü bir tarihi vardır. Fransızların ihtilali,...
Fatih Mehmet KALAYLI Allah Kuran’da iblisten bahsediyor. Hala bazı inananlar onu hurafelerde zannediyor. İblis dünyada....
Trabzonlu Milis Kuvvetlerin Ordu ile Birlikte Ruslara Karşı Verdiği Mücadele (1916/1918) Denizden yapılan bombardımanlara dayanamayan...
Fatih Mehmet KALAYLI Osmanlı hanedan mensupları hak istiyorlarmış. A aaaa biz Osmanlı torunu değil miydik...
Şalpazarı, Trabzon’un bir ilçesidir. Trabzon’a 69 km uzaklıktadır. Osmanlı Devleti yönetimindeki Karadeniz Bölgesi’nde o devirde Trabzon’a...
DOĞU KARADENİZ ve AĞASAR ÇEPNİLERİ Derleme-Ekleme-Düzenleme:  Hakkı BAYRAKTAR ( Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü...
Mesut YILMAZ 1918 yılında kurulan İlk Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde Dağlık Karabağ’da bulunuyordu.Karabağ’da Sovyet yönetiminden...
Mısır tarımının azalmasıyla birlikte değirmenlerimiz de tarihe karışmaya başladı. Yasin Kılıçarslan gibi gönüllüler de bu...
Ercan KANDEMİR Allah bizi yaratırken, O bizi Türk yaratırken boynumuza da bir madalyon gibi, bir...
Mesut YILMAZ Daha öncede belirttiğimiz gibi Çepniler,Bayramlu Beyliği’ni kuran Bayram Beyin torunu ve Hacı Emir...
12